Koraal wetenschap
Image default
Dienstverlening

De voordelen van flexibel werken

Flexwerken is een regeling tussen werkgevers en werknemers waarbij verschillende werkroosters mogelijk zijn. Het kan gaan van duobanen, telewerken, verkorte werkweken en deeltijdwerk tot meer ongebruikelijke regelingen zoals werken buiten de standplaats voor langere perioden. Flexibel werk kan zowel werkgevers als werknemers op vele manieren ten goede komen.

Voordelen voor werkgevers

Dankzij flexibele werkregelingen kunnen werkgevers geld besparen op de algemene kosten die verbonden zijn aan het hebben van voltijds personeel. Werknemers kunnen ook productiever en efficiënter met hun tijd omgaan omdat ze niet elke dag naar een specifieke plaats hoeven te pendelen. Flexibiliteit kan ook het moreel en de arbeidstevredenheid van werknemers verbeteren door de vrijheid die het hen biedt. Bovendien kunnen flexibele werktijden voor werknemers de aanwerving vergemakkelijken, omdat potentiële kandidaten zich aangetrokken voelen tot organisaties die hun vrije tijd waarderen. Ten slotte kan flexwerk het voor werkgevers gemakkelijker maken om tegemoet te komen aan werknemers die speciale voorzieningen nodig hebben vanwege hun geloofsovertuiging of lichamelijke handicap.

Voordelen voor werknemers

Een van de belangrijkste voordelen van flexwerk is een grotere arbeidstevredenheid, omdat mensen hun werktijden kunnen afstemmen op hun taak; hierdoor kunnen zij zich concentreren op hun sterke punten en hun werkdruk beter beheren. Bovendien gaan flexibele werktijden gepaard met flexibele vakanties, wat betekent dat mensen vakantie kunnen nemen wanneer dat nodig is zonder dat dit ten koste gaat van hun inkomen. Zoals eerder gezegd, zijn er financiële besparingen door lagere reiskosten, en een betere lichamelijke gezondheid omdat mensen niet elke dag tijdens de spits in de file hoeven te staan. Bovendien kunnen werknemers gebruikmaken van flexwerkregelingen om hun gezin/persoonlijke behoeften en werkverplichtingen gemakkelijker met elkaar in evenwicht te brengen dan bij traditionele kantoorbanen gebruikelijk is; dit kan bijvoorbeeld betekenen dat zij tijdens schoolvakanties voor hun kinderen zorgen of belangrijke gebeurtenissen zoals bruiloften of diploma-uitreikingen bijwonen zonder onbetaald verlof van het werk te nemen.