Koraal wetenschap
Image default
Dienstverlening

Een Snelle Gids voor Trauma Gefocuste Cognitieve Gedragstherapie

Trauma Gefocuste Cognitieve Gedragstherapie of – TG-CG is een korte termijn oefening gebaseerd op bewijs dat het enorm efficiënt is voor kinderen en jongeren die een trauma hebben overleefd. Trauma wordt gedefinieerd alssensueel misbruik, fysiek misbruik, verwaarlozing, getuige van huiselijk geweld en getuige tot moord of dood. Vaak kunnen deze ervaringen een persoon Post Traumatische Stress Stoornis of PTSS geven. De symptomen van deze stoornis zijn onder andere hoge waakzaamheid, verhoogde schrikreactie, vermijden van elke gedachte of gevoelens gerelateerd aan de traumatische gebeurtenis, nachtmerries, dromen of gevoelens dat de gebeurtenis zich voordoet, alsook opstandig zijn of gedragsproblemen. TG-CG is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie interventies en kan een persoon helpen zijn leven terug in eigen handen te nemen.

TG-CG duurt ongeveer 13-18 weken voor een volledige sessie. Het begint met psycho-educatie. De therapeut helpt de klant en families in te zien dat de symptomen die ze ervaren normaal zijn en kunnen overkomen worden. In de volgende paar fases leert de therapeut de klant en de familiestrategieën aan om ermee om te gaan, zoals relaxatie, gevoelsidentificatie en begrip en de verbinding tussen gedachten, gevoelens en gedrag, De ouders of voogden worden aangemoedigd om de interventiestappen te leren om nadruk te leggen op het belang van familie in de therapie.

Eens deze concepten begrepen worden, vertelt het kind het verhaal over het trauma dat ze hebben meegemaakt. Het verhaal kan over meerdere sessies verspreid worden afhankelijk van hoe de klant met dit aspect van de behandeling omgaat. Het is de job van de therapeut om tijdens deze fase de klant op een veilige manier door het proces te gidsen. Dit kan eerst erg eng klinken, maar het idee is dat een persoon gedesensibiliseerd wordt door de traumatische gebeurtenis door er vaak over te vertellen. Bij TG-CG laat herhaling de klant aanvaarden wat er gebeurd is met hem. Na het afronden van het verhaal, deelt de klant het met de ouder of voogd.

De laatste fase van TG-CG is om enkele van die gedachten die binnen het vertellen van het verhaal naar boven komen die irrationeel of niet nuttig zijn te reconstrueren. Bijvoorbeeld, een niet-behulpzame gedachte die naar boven kan komen is, ‘het was mijn fout dat dit gebeurd is.’ De therapeut zal de klant dan helpen inzien dat dit irrationeel is door gebruik te maken van CG-technieken. Het is op dat moment ook belangrijk om veiligheid te bespreken. De klant, ouder en therapeut kunnen samenwerken om manieren te bedenken die de klant zichzelf veilig kunnen doen houden in de toekomst.

Klik hier voor website van De Psycholoog

https://www.depsycholoog.nl/breda/