Koraal wetenschap
Image default
Bedrijven

Het afstudeeronderzoek

Mensen die op het HBO of de universiteit zullen voordat zij hun diploma op kunnen halen een onderzoek moeten uitvoeren. Dit onderzoek moet in het HBO met name gericht zijn op problemen die bijvoorbeeld bedrijven op dit moment hebben. Voor de universiteit geldt dat dit met name onderzoeken zijn die gericht zijn op problemen die zich in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid voor zullen doen. Deze onderzoeken moeten voldoen aan de algemene richtlijnen die gesteld worden aan een onderzoek. Zo moeten de onderzoeken: betrouwbaar, relevant, valide en representatief zijn. De inhoud van het onderzoek moet dus als het ware ergens opslaan en het onderzoek moet dus ook een juist doel hebben. Het onderzoek moet dus ook echt iets toevoegen.

Een goed onderzoek bestaat uit…

Om een goed onderzoek te doen op het HBO is het belangrijk om duidelijk te hebben wat het probleem is. Het probleem dat in het onderzoek wordt opgelost heet de probleemstelling. Deze probleemstelling wordt in het begin van het onderzoek geformuleerd. Aan het einde van het onderzoek wordt deze probleemstelling beantwoord in de conclusie. Dit is als het ware de rode draad van het onderzoek. Nadat de probleemstelling is beantwoord kan het zo zijn dat er nog een aantal mogelijke oplossingen worden uitgewerkt in de aanbevelingen. Als de aanbevelingen tot in detail worden uitgewerkt dan wordt dit ook wel het implementatievoorstel genoemd. Het komt er dan op neer dat dit hetgeen is wat een bedrijf of organisatie moet doen om de nieuwe oplossing toe te passen binnen het bedrijf.

Het afnemen van interviews

Voor dat het mogelijk is om te kijken naar oplossingen zal als eerste het probleem duidelijk. Hier kan een student achter komen door interviews te houden. Deze interviews geven een goed beeld van het probleem en de organisatie. Via een online interview tool kan de student aardig wat tijd besparen. Het afnemen van interviews en het verwerken van deze interviews kost namelijk aardig wat tijd. Met een online interview tool wordt deze tijd enorm terug gedrongen. Het afnemen van interviews keert vervolgens tijdens het onderzoek zelf nog een keer terug. Dit gebeurt in het fieldresearch gedeelte.

https://www.testgroup.nl/en/online-interview-tool-the-bridge-ai/