Koraal wetenschap
Image default
Gezondheid

Hoe meet je de luchtkwaliteit?

Een gezond binnenklimaat is heel belangrijk. Het klimaat in een kantoorgebouw heeft een directe invloed op de gezondheid, het welzijn en het functioneren van bijvoorbeeld personeel. Een prettig binnenklimaat is niet vanzelfsprekend. Veel gebouwen in Nederland hebben een slecht binnenklimaat, met alle gezondheidsklachten (zoals hoofdpijn en vermoeidheid) van dien. Hoe meet je de luchtkwaliteit en hoe kun je de kwaliteit verbeteren?

Binnenmilieuonderzoek

Het meten van de luchtkwaliteit is een onderdeel van binnenmilieuonderzoek. Een luchtkwaliteitsonderzoek bestaat niet alleen uit een visuele inspectie, maar ook uit een op maat gemaakt meetprogramma en bemonstering. Een gecertificeerde instelling kan de kwaliteit van het binnenklimaat meten. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar relatieve vochtigheid, de temperatuur binnen, de hoeveelheid CO2 en de luchtsnelheid.

De instelling neemt ook monsters uit de lucht. Daarmee kan de instelling de luchtkwaliteit meten. Op basis van de inspectie en de analyse, komt het bedrijf met conclusies. Die zie je terug in een onderzoeksrapport. Daarin staan ook aanbevelingen. Daarbij valt te denken aan het verbeteren van de ventilatie of het desinfecteren van de luchtbehandelingskast.

Watermonsters nemen

Naast de luchtkwaliteit is ook de kwaliteit van het water in een pand belangrijk. Veel bedrijven hebben tegenwoordig een eigen (drink)waterinstallatie. Eigenaren van dergelijke installaties zijn verplicht te werken aan legionellapreventie. Onderdeel daarvan is monstername middels een watermonsteronderzoek. Een gecertificeerde instelling komt dan watermonsters nemen en onderzoek doen naar de waterinstallatie.

De deskundige helpt bedrijven stappen te nemen om de kwaliteit van het water weer op orde te krijgen. Zo voorkom je dat mensen ziek worden. Dat gebeurt in drie stappen: eerst een analyse en bijbehorend advies, dan het implementeren van de aanbevelingen en uiteindelijk het beheren van de watersystemen. Daarbij moet ook regelmatig een logboek worden ingevuld.

Zijn metingen verplicht?

In sommige gevallen zijn metingen en onderhoud verplicht. Eigenaren van waterinstallaties moeten bijvoorbeeld regelmatig metingen en onderzoek laten verrichten. Ook moet er een legionellabeheersplan aanwezig zijn. Het meten van de luchtkwaliteit is gek genoeg niet verplicht. Toch is het aan te raden om op beide zaken scherp te zijn. Want het welzijn van medewerkers en klanten is een zaak van iedere ondernemer.

Instellingen met bijvoorbeeld een BRL6010 certificering kunnen onderzoek doen een risico-inventarisatie kunnen maken. Zolang dit alles op de juiste manier wordt uitgevoerd en vastgelegd, kun je ervan uitgaan dat de installatie in orde is, en je genoeg doet om ervoor te zorgen dat niemand ziek wordt van het milieu binnen het pand. Het is ook altijd een goed idee om jezelf te verdiepen in de materie en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.