Koraal wetenschap
Image default
Gezondheid

De norm voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen

Certificaten, prestatieladders: het zijn allemaal voorbeelden van inspanningen om meer bewustzijn te creëren. Bij een VCA-certificaat draait het om de veiligheid, bij de CO2-prestatieladder om de uitstoot van CO2 en duurzaamheid. Twee belangrijke thema’s, die vaak terug zullen komen bij het gunnen van opdrachten. Hoe werkt het precies?

Wat is een VCA-certificaat?

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers en wordt gezien als de norm voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het komt er simpelweg op neer dat alle kennis en ervaring van de Nederlandse industrie op het gebied van veilig en gezond werken paraat is. Wie een VCA-certificaat heeft, toont aan dat het bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt. Met een certificaat toon je aan dat je een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer bent.

De VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, of die in en een risicovolle omgeving werken. Voorbeelden hiervan zijn bouwvakkers op een bouwterrein, procesmedewerkers in een fabriek, in de werkplaats, of bij gevaarlijke installaties.

Werken met de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument waarmee opdrachtnemers kunnen aantonen dat ze hun best doen om minder CO2 uit te stoten. Dat kan bijvoorbeeld door zuiniger met energie om te gaan. Rijkswaterstaat en ProRail zijn voorbeelden van organisaties die werken met deze ladder. De ladder laat precies zien op welk niveau wordt gepresteerd om de CO2 te verminderen. Op die manier kom je tot concrete en meetbare afspraken in contracten.

Het werkt simpel: hoe hoger de trede, des te hoger de inspanning moet zijn om minder CO2 uit te stoten. Bij de hoogste trede let een organisatie niet alleen op de eigen uitstoot, maar ook op dat van anderen.

Waarom zijn deze systemen zo belangrijk?

Vaak is een VCA-certificaat noodzakelijk om een offerte of een gunning van een contract te krijgen. De partij waarmee je zakendoet, wil zeker weten dat jouw bedrijf, en jouw medewerkers veilig en gezond werken hoog in het vaandel hebben staan. Daarnaast zorgt VCA in het algemeen voor een hoger bewustzijn van veiligheid. Daardoor wordt de kans op ongevallen een stuk kleiner.

Voor het VCA-proces gelden formele accreditatieregels. Zo zijn aannemers verzekerd van een eerlijke en onafhankelijke, professionele beoordeling. Men is dus zeker van een hoog bewustzijn van de veiligheid.

De CO2-prestatieladder is zo belangrijk omdat we drastisch minder CO2 moeten uitstoten. De bedoeling is dat we uiteindelijk richting een vermindering van 95 procent gaan. Daarnaast zorgt een hogere trede op de ladder ervoor dat een bedrijf een voordeel kan krijgen bij een gunning. Dit heet een fictieve korting. Je moet dan natuurlijk het niveau van de trede wel waarmaken. Anders kun je een boete krijgen.