Koraal wetenschap
Image default
Bedrijven

Wat zijn VIB’s?

Vib’s zijn opgesteld binnen bedrijven om veilig te kunnen werken in onder andere fabrieken. Maar wat is het nou eigenlijk? Lees er in deze blog meer over!

Veiligheidsinformatiebladen

Vib’s oftewel veiligheidsinformatiebladen zijn erg belangrijk binnen het werkveld. Elke leverancier die producten levert waar gezondheidsrisico’s aan vast hangen zijn wettelijk verplicht om een veiligheidsinstructieblad aan te leveren. Het is kort samengevat een blad met informatie over alle gevaarlijke stoffen welke op een werkplek aanwezig zijn en de risico’s van dien voor mens en milieu. Op deze manier weten de medewerkers welke maatregelen getroffen moeten worden.

Doel

Het doel van zo’n VIB is om o.a. de medewerkers te informeren over de gevaarlijke stoffen. Zij werken er mee en willen natuurlijk weten of dit veilig is en waar op gelet moet worden. Er zijn namelijk genoeg verhalen te vinden over de ernstige gevolgen van onder andere asbest. Niet alleen de leverancier maar ook de gebruiker moet over de nodige kennis beschikken. De producten waar het over gaat zijn de herkennen aan het symbool op de verpakking, dit is een gevaar-symbool en zijn duidelijk te herkennen.

Wat staat er in?

De eisen die gesteld worden aan een VIB zijn vrij hoog. Het kunnen daarom vrij veel documenten zijn met veel hoofdstukken. Deze zijn allemaal ingedeeld in rubrieken zoals gebruiksinformatie en gevaarinformatie. Daarnaast staat er informatie over de eigenschap van het product in. Het geeft in ieder geval veel meer informatie dan een etiket op het product. Naast veel informatie staat er een telefoonnummer op voor noodgevallen.

https://www.devibfabriek.nl/