Koraal wetenschap
Image default
Gezondheid

Innovaties voor digiatle zorg – hier moet je opletten

Waar moet een elektronisch systeem aan voldoen bij het sturen van persoonlijke medische informatie?

Bij het versturen van persoonlijke medische informatie via een elektronisch systeem moet aan verschillende eisen worden voldaan om de privacy en veiligheid van de informatie te waarborgen. Hieronder staan enkele belangrijke vereisten:

 • Beveiliging: Het elektronische systeem moet voldoende beveiligd zijn om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot de persoonlijke medische informatie. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door middel van encryptie, wachtwoorden en autorisatiesystemen.
 • Toestemming: De verzending van persoonlijke medische informatie moet alleen plaatsvinden met de uitdrukkelijke toestemming van de persoon van wie de informatie wordt verstuurd. Dit betekent dat patiënten op de hoogte moeten worden gesteld van het doel van de verzending en dat ze moeten instemmen met het versturen van hun informatie.
 • Naleving van wetgeving: Het elektronische systeem moet voldoen aan alle relevante wetten en voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonlijke medische informatie. In Nederland is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hierbij van belang.
 • Privacy: Het elektronische systeem moet zo zijn ontworpen dat de persoonlijke medische informatie niet per ongeluk of opzettelijk openbaar wordt gemaakt. Het systeem moet bijvoorbeeld voorkomen dat de informatie per ongeluk naar de verkeerde persoon wordt gestuurd.
 • Integriteit: Het elektronische systeem moet de integriteit van de persoonlijke medische informatie garanderen, zodat de informatie niet kan worden veranderd of gemanipuleerd tijdens het verzenden of ontvangen van de informatie.
 • Transparantie: De persoon van wie de informatie wordt verstuurd, moet op de hoogte worden gesteld van wie toegang heeft tot de informatie en waarom deze wordt verstuurd. Ook moet de persoon worden geïnformeerd over hoe de informatie wordt opgeslagen en beveiligd.

Wat zijn goede innovaties voor software in de zorg?

Er zijn veel innovaties voor software in de zorg die de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren en de efficiëntie van zorgverleners kunnen verhogen. Hieronder staan enkele voorbeelden van goede innovaties voor software in de zorg:

 • Elektronische patiëntendossiers (EPD’s): EPD’s zijn softwareapplicaties die worden gebruikt om de gezondheidsinformatie van patiënten op te slaan en te beheren. Ze stellen zorgverleners in staat om snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot de medische geschiedenis van patiënten, waardoor ze betere en snellere zorg kunnen bieden.
 • Telehealth: Telehealth-technologieën, zoals videoconferencing, stellen patiënten in staat om op afstand met zorgverleners te communiceren en virtuele consulten te houden. Dit kan vooral handig zijn voor patiënten die in afgelegen gebieden wonen of die niet in staat zijn om naar een zorginstelling te reizen.
 • Geavanceerde analyses: Geavanceerde analyses kunnen worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en te analyseren, waardoor zorgverleners betere inzichten kunnen krijgen in de gezondheidsresultaten van patiënten en de effectiviteit van behandelingen. Dit kan helpen om de zorgverlening te verbeteren en de kosten te verlagen.
 • Wearables: Wearables zijn technologieën die worden gedragen door patiënten, zoals slimme horloges of fitnesstrackers. Ze kunnen worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de gezondheid en het welzijn van patiënten, zoals hun hartslag, slaappatronen en fysieke activiteit. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om zorgverleners inzicht te geven in de gezondheid van patiënten en om te helpen bij de diagnose en behandeling van bepaalde aandoeningen.
 • Medicatiesoftware: Medicatiesoftware kan worden gebruikt om patiënten te helpen bij het beheren van hun medicatie. Dit kan onder meer bestaan uit herinneringen om medicijnen in te nemen, informatie over bijwerkingen en interacties tussen medicijnen, en hulpmiddelen om te helpen bij het plannen en beheren van medicijnen.

Wat houdt het initiatief ‘moet ik naar de doktor’ in?

Het initiatief “Moet ik naar de dokter?” is een online dienst die mensen helpt te bepalen of ze medische hulp nodig hebben en zo ja, wat voor soort hulp. Het is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk en is bedoeld als een handige en snelle manier om mensen te helpen beslissen of ze medische hulp moeten zoeken.

De dienst is gebaseerd op een eenvoudige vragenlijst die mensen kunnen invullen op de website van “Moet ik naar de dokter?”. De vragen hebben betrekking op de aard van de klachten, hoe lang ze al aanwezig zijn, of er sprake is van koorts, enzovoort. Op basis van de antwoorden beoordeelt de dienst of iemand direct medische hulp nodig heeft, of dat het veilig is om te wachten of dat er zelfzorgadvies kan worden gegeven.

Als de dienst van mening is dat iemand medische hulp nodig heeft, wordt hem of haar geadviseerd om contact op te nemen met hun huisarts, een medische hulplijn te bellen of naar de spoedeisende hulp te gaan. Als de dienst van mening is dat iemand veilig kan wachten of zelfzorg kan toepassen, worden tips en adviezen gegeven om de symptomen te verlichten en de gezondheid te verbeteren.

https://www.vcareconnect.nl/